ΝΟΜΙΚΑ

http://www.dsa.gr/ (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών)

http://www.dsalib.gr/ (Βιβλιοθήκη Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών)

http://www.nsk.gr/ (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους)

http://www.hellenicparliament.gr/ (Ελληνικό Κοινοβούλιο)

http://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/ (Πρωτοδικείο Αθηνών)

http://www.efeteioathinon.gr/ (Εφετείο Αθηνών)

http://www.areiospagos.gr/ (Άρειος Πάγος)

http://www.dprotodikeio-ath.gr/ (Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών)

http://www.defeteio-ath.gr/ath/ (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών)

http://www.ste.gr/councilofstate/index_gr.jsp (Συμβούλιο της Επικρατείας)

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

http://gge.gov.gr/ (Γενική Γραμματεία Εμπορίου)

http://www.statistics.gr/ (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία)

http://www.et.gr/ (Εθνικό Τυπογραφείο)

http://www.businessportal.gr/ (ΓΕΜΗ)

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

http://www.diamesolavisi.gov.gr/ (Διαμεσολάβηση)

http://www.ombudsman.europa.eu/home/el/default.htm (Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής)

ΕΥΡΩΠΗ

http://www.europarl.europa.eu/portal/el (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

http://europa.eu/index_el.htm (Ευρωπαϊκή Ένωση)

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el (Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης)

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c= (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (Νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου)

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_el.html (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

https://www.icc-cpi.int/EN_Menus/icc/Pages/default.aspx (Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

http://www.synigoros.gr/ (Συνήγορος του Πολίτη)

http://www.0-18.gr/ (Συνήγορος του  Παιδιού)

http://www.synigoroskatanaloti.gr/ (Συνήγορος του Καταναλωτή)

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15048&_dad=portal&_schema=PORTAL (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

http://www.adae.gr/ (Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών)

http://www.safeline.gr/ (Ελληνική Ανοικτή Γραμμή για παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

https://www.ika.gr/ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

http://www.oaed.gr/index.php?lang=el (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού)

https://www.oaee.gr/ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών)

http://www.acci.gr/acci/Home/tabid/28/language/el-GR/Default.aspx (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών)

http://www.eea.gr/ (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών)

ΑΛΛΑ

http://www.pomida.gr/ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων)

http://www.forin.gr/ (Φορολογική Νομοθεσία)

http://www.elinyae.gr/el/index.jsp (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας)

http://www.law.gov.cy/law/lawoffice.nsf/dmllinks_gr/dmllinks_gr?OpenDocument  (Νομική Υπηρεσία Κυπριακής Δημοκρατίας)

http://www.cylaw.org/ (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος)

http://www.attiki.gov.gr/ (Περιφέρεια Αττικής)

http://www.kedke.gr/ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος)

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

http://www.efpolis.gr/ (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή)

http://www.inka.gr/ (Ινστιτούτο Καταναλωτή)

http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx (Εθνικό Κτηματολόγιο)

http://www.odee.gr/ (Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος)

http://enotariat.gr/el/ (Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών)

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=8194&Itemid=378&lang (Ελληνική Αστυνομία)

http://www.gsee.gr/ (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος)