Προσφυγές – Αγωγές

Διοικητικές προσφυγές κατά ατομικών πράξεων επιβολής προστίμων, απόρριψης από δημόσιους διαγωνισμούς, πρόστιμα φορολογικών παραβάσεων, αιτήσεις ακύρωσης ή αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου.

Αγωγές υπαλλήλων και ασφαλισμένων για διεκδίκηση επιδομάτων, αποζημιώσεων, εφάπαξ κλπ.

Φορολογικό Δίκαιο Ανάληψη φορολογικών υποθέσεων (φυσικού προσώπου, φόρος κληρονομιάς, φόρος ακίνητης περιουσίας κτλ.).