Το Δικηγορικό Γραφείο ΑΘ. ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι γραφείο δικηγόρων και νομικών συμβούλων που λειτουργεί στην Αθήνα από το έτος 1974.

Από ιδρύσεως και μέχρι σήμερα, το γραφεία μας λειτουργεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ευσυνειδησίας, αξιοπιστίας και αποδοτικότητας, πάντοτε κοντά στον εντολέα με απώτερο στόχο την άριστη προσφορά υπηρεσιών και τη διαρκή προσπάθεια ώστε να προσαρμοζόμαστε στην συνεχή εξέλιξη του δικαίου και στις ανάγκες της εποχής.

Το γραφείο μας απαρτίζεται από έμπειρους, ικανούς και εξειδικευμένους δικηγόρους, που ασχολούνται τόσο με τη σύγχρονη μαχόμενη δικηγορία αλλά και με τη συμβουλευτική δικηγορία με διάρκεια, συνέπεια, δυναμισμό, αξιοπιστία και εχεμύθεια. Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες και συμβουλές σε ευρύ πεδίο υποθέσεων, διεξάγοντας αυτές τόσο δικαστικά (διοικητικά, ποινικά, αστικά δικαστήρια) όσο και εξωδικαστικά (παροχή συμβουλών, διαπραγματεύσεις και διαμεσολαβήσεις).

Σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και συμβουλή.